fredag 25. januar 2013

Nummer 100


I dag når jeg innlegg nummer 100.

 Det har hendt litt med bloggen siden jeg skrev om Arctic øl i den første bloggen og hadde ni lesere.

Dels har det blitt betraktelig flere lesere siden den første innlegget. Dels har gravingen etter opplevelser med øl og vin, kanskje blitt litt dypere og mer nyansert. 
For å kunne utvikle bloggen videre, har jeg besluttet at den skal forlate denne plattformen jeg har i dag. Det betyr, om alt går etter planen, at Godt Drikke kommer på mandag under eget domene. Nemlig som godtdrikke.net . Ikke bare det, den vil også komme med helt ny layout og den vil komme som et magasin og med flere og daglige nyheter.
Fortsatt vil tyngdepunktet ligge på øl og vin. Men det vil også bli egne spalter om mat som passer sammen med øl og vin. På sikt vil det også komme en egen Cafe/Pub og restaurant spalte som gir beskrivelser om hvor det er mulig å få godt drikke og mat.
Foruten om nyheter, så vil tyngdepunktet ligge på flere feature-artikler.  Artikler som skal underholde og som kanskje skal være litt mer nyansert enn i dag. En annen sak, som jeg gleder meg til, er at jeg vil åpne opp for gjesteskribenter som har noe og si om øl, vin eller reiser i vindistrikt og om bryggerier.
Så, nå gleder jeg meg til de neste 100 innleggene og håper dere gjør det samme

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar